E-mail:
Password:
[ สมัครสมาชิกใหม่ ]

Gallery รวมภาพ
สินค้ามาใหม่
กุมารทอง - รักยม
เครื่องรางมหาเสน่ห์
เครื่องราง-ค้าขาย โชคลาภ เงินทอง
หนุมาน-เครื่องรางอื่นๆ
เทพ เทวดา พรหม
แหวนโชคลาภ
พระเครื่อง
สินค้าทั่วไป
หมายเลขพัสดุ ที่จัดส่งให้ลูกค้า
บทความ กุมารทอง รักยม
เกร็ด

รับข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าใหม่ๆ
โปรดใส่อีเมล์ของท่านOnline: 9 user


ตรวจสอบสถานะ EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน 

 

 

 

   

 

 

  

Share
หมวด: สินค้ามาใหม่ / พระผงหลวงปู่มั่น ค้ำดวง พระอาจารย์ประสิทธิ์ วัดป่าหมู่ใหม่ อธิษฐานจิต


ชื่อสินค้า :พระผงหลวงปู่มั่น ค้ำดวง พระอาจารย์ประสิทธิ์ วัดป่าหมู่ใหม่ อธิษฐานจิต
รายละเอียด :

พระผงหลวงปู่มั่น

มวลสารพระผงรุ่น “หลวงปู่มั่นค้ำดวง สร้างหอธรรมธาตุ"
๑๐ อังคารธาตุ ๗ โลหิตธาตุ

๑.อังคารธาตุหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน (พร้อมด้วยพระธาตุวรรณไข่กบ องค์หลวงตา)
๒.อังคารธาตุหลวงปู่คำพันธ์ ปญฺญาวโร อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย
๓.อังคารธาตุหลวงปู่เพียร วิริโย
๔.อังคารธาตุหลวงปู่จันทา ธัมมธโร วัดถ้ำพระ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
๕.อังคารธาตุหลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท วัดป่าดงหวาย จ.สกลนคร
๖.อังคารธาตุหลวงปู่ผ่าน ปัญญปทีโป จ.สกลนคร
๗.อังคารธาตุหลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร
๘.อังคารธาตุหลวงปู่ถิร ถิรจิตฺโต วัดทิพยรัฐนิมิตหรือวัดบ้านจิก จ.อุดรธานี
๙.อังคารธาตุหลวงปู่หลวง กตปุญโญ วัดป่าสำราญนิวาส จ.ลำปาง
๑๐.อังคารธาตุหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
๑๑. ๗ โลหิตธาตุของพ่อแม่ครูจารย์ที่ยอมรับว่า ล้วนเสร็จกิจของสงฆ์แล้ว 
๑๒. เกศาหลวงปู่จาม มหาปุญโญและ จีวรของท่าน
๑๓.พระเครื่องชำรุดของหลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร
๑๔.พระเจ้าห้าพระองค์ ของหลวงปู่เงิน บางคลาน
๑๕. พระสมเด็จอิสโรที่แตกหัก
๑๖.พระเนื้อผงของหลวงปู่เคน เขมาสโยที่ชำรุด
๑๗.น้ำมันมะพร้าวของหลวงปู่บุญ ขนฺธโชติ วัดกลางบางแก้ว จ.นครปฐม

พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกวัตถุมงคล
รุ่น “หลวงปู่มั่นค้ำดวง สร้างหอธรรมธาตุ”วัดศรีมุงเมือง ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน ๒๘ รูป ดังต่อไปนี้

๑.เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวรเถระ ป.ธ.๙) พระสุปฏิปันโน ผู้ปักธง “กรรมฐาน” กลางกรุงเทพมหานคร
๒.หลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย วัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร 
๓.หลวงพ่อเปลี่ยน ปญฺญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
๔.หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญฺญมากโร วัดป่าหมู่ใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ๕ คืน
๕.หลวงพ่อบัวเกตุ ปทุมสิโร วัดป่าปางกึ๊ด ๑ คืน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
๖.หลวงปู่ชม ฐานคุตโต วัดป่าท่าสุด อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
๗.หลวงปู่สังข์ สงฺกิจฺโจ วัดป่าอาจารย์ตื้อ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
๘.หลวงพ่อไพโรจน์ วิโรจโน วัดดอยปุยภูพิงค์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
๙.พระครูปัญญาวรคุณ(ทองแดง วรปัญโญ) วัดพระเจ้าตนหลวง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
๑๐.พระโสภณธรรมสาร (ฤทธิรงค์ ญาณวโร) วัดป่าดาราภิรมย์ แม่ริม จ.เชียงใหม่
๑๑.หลวงพ่อขันตี ญาณวโร วัดป่าม่วงไข่ อ.ภูเรือ จ.เลย
๑๒. หลวงพ่อสมบูรณ์ กันตสีโล วัดป่าสมบูรณ์ธรรม อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
๑๓. หลวงปู่คำพอง ขันติโก วัดป่าอัมพวัน จ.เลย
๑๔.หลวงปู่เผย วิริโย วัดถ้ำผาปู่ จ.เลย
๑๕.หลวงปู่ท่อน ญาณธโร วัดศรีอภัยวัน จ.เลย
๑๖.พระอุดมญาณโมลี (หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป) วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี
๑๗.พระอาจารย์ตื้อ วัดป่านิโครธารม (ศิษย์หลวงพ่อประสิทธิ์ ปุญญมากโร) จ.อุดรธานี
๑๘.พระอาจารย์คูณ สุเมโธ อายุ ๖๘ ปี วัดป่าภูทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี 
๑๙.หลวงปู่อว้าน เขมโก วัดป่านาคนิมิต จ.สกลนคร
๒๐.หลวงปู่แปลง สุนทโร วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร
๒๑.หลวงปู่บุญพิน กตปุญฺโญ วัดผาเทพนิมิต จ.สกลนคร
๒๒.หลวงปู่บุญหนา ธมฺมทินฺโน วัดป่าโสตถิผล จ.สกลนคร
๒๓.หลวงปู่เนย สมจิตโต วัดป่าโนนแสนคำ อำเภอเจริญศิลป์ จ.สกลนคร
๒๔.หลวงพ่อเลิศ อิสโร วัดชลประทานน้ำอูน จ.สกลนคร 
๒๕.หลวงปู่เคน เขมาสโย วัดป่าบ้านหนองหว้า อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
๒๖.หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ วัดใหม่บ้านตาล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
๒๗.หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
๒๘.หลวงปู่เสน ปัญญาธโร วัดป่าหนองแซง จ.อุดรธานี 
สิ้นสุดการอธิษฐานจิต วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ ๒๕๕๔ (รวมแล้วเป็น ๒๘ องค์ เท่าพระนามพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์)มวลสารพระผงรุ่น “หลวงปู่มั่นค้ำดวง สร้างหอธรรมธาตุ"

 พระ อาจารย์ ประสิทธิ์ พระ ผง , พระ อาจารย์ ประสิทธิ์ พิมพ์ พระร่วง , รูป หล่อ เศรษฐี พระ อาจารย์ ประสิทธิ์
หลวง พ่อ ประสิทธิ์ เหรียญ ต่ออายุ , พระ ธรรมจักร , พระ อาจารย์ ประสิทธิ์ วัด ป่า หมู่ ใหม่
พระ อาจารย์ มนตรี วัด ป่า ละ อู , พระ กริ่ง ปุ ญ ญ มาก โร , พระผงพระ อาจารย์ ประสิทธิ์ พระ ผง
พระ อาจารย์ ประสิทธิ์ พิมพ์ พระร่วง , รูป หล่อ เศรษฐี พระ อาจารย์ ประสิทธิ์
หลวง พ่อ ประสิทธิ์ เหรียญ ต่ออายุ , พระ ธรรมจักร ,พระ อาจารย์ ประสิทธิ์ วัด ป่า หมู่ ใหม่
พระ อาจารย์ มนตรี วัด ป่า ละ อู , พระ กริ่ง ปุ ญ ญ มาก โรหลวงปู่มั่น  พระอาจารย์ประสิทธิ์ ประสิทธิ์

วัดป่าหมู่ใหม่ , พระผงอรหันต์  อรหันต์  เกศา , พระผงหลวงปู่มั่น ค้ำดวง ,  พระอาจารย์ประสิทธิ์ วัดป่าหมู่ใหม่

วัดป่าหมู่ใหม่ , พระผงอรหันต์  อรหันต์  เกศา , พระผงหลวงปู่มั่น ค้ำดวง ,  พระอาจารย์ประสิทธิ์ วัดป่าหมู่ใหม่สั่งซื้อ :
เลือก สินค้า จำนวน
พระผงหลวงปู่มั่น ค้ำดวง พระอาจารย์ประสิทธิ์ วัดป่าหมู่ใหม่ อธิษฐานจิต (5ชิ้น) ราคา฿399 ชิ้น

14-07-2014 Views: 10911

หมวดสินค้า: สินค้ามาใหม่
Page: 1 2 3 4 5 6

รหัส: 00199  
พระยอดขุนพลแก้วเนื้อผงยา หลังยันต์ราหูไค้หัว ปี พ.ศ 2555 1 ใน 300 องค์ ครูบาดวงดี วัดบ้านฟ่อน
พระยอดขุนพลแก้วเนื้อผงยา หลังยันต์ราหูไค้หัว ปี พ.ศ 2555 1 ใน 300 องค์ ครูบาดวงดี วัดบ้านฟ่อน
สมเด็จองค์ปฐม เนื้อเหล็กไหลช่อทิพย์เงินยวง บรรจุเกศา หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
สมเด็จองค์ปฐม เนื้อเหล็กไหลช่อทิพย์เงินยวง บรรจุเกศา หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
พญานาคเจ็ดเศียร นาคาธิบดีศรีสัตตนาคบาดาล(พญาศรีสัตตนาคราช)  ฝังปฐวีธาตุ หลวงปู่คำพันธ์
พญานาคเจ็ดเศียร นาคาธิบดีศรีสัตตนาคบาดาล(พญาศรีสัตตนาคราช) ฝังปฐวีธาตุ หลวงปู่คำพันธ์
พระสมเด็จวัดพระปรางค์ ปี 2515 หลวงพ่อ กวย อธิษฐานจิต
พระสมเด็จวัดพระปรางค์ ปี 2515 หลวงพ่อ กวย อธิษฐานจิต
เหรียญหลังยันต์เกราะเพชร หลวงพ่อปาน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ อธิษฐานจิต ปี 2526
เหรียญหลังยันต์เกราะเพชร หลวงพ่อปาน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ อธิษฐานจิต ปี 2526
เหรียญสามัคคีมีสุข หลวงพ่อฤาษีลิงดำ หลังกูผู้ชนะ พระเจ้าตากสินมหาราช วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
เหรียญสามัคคีมีสุข หลวงพ่อฤาษีลิงดำ หลังกูผู้ชนะ พระเจ้าตากสินมหาราช วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี
ชุด ภาพ ปี 2528 และ ผ้ายันต์พิชัยสงคราม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ อธิษฐานจิต
ชุด ภาพ ปี 2528 และ ผ้ายันต์พิชัยสงคราม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ อธิษฐานจิต
เต่าสำลี  ครูบาชัยวงศา กรอบเงิน
เต่าสำลี ครูบาชัยวงศา กรอบเงิน
รกแมว ปิดทองมหาลาภ บรรจุเงินก้นบาตรพระ โชคลาภ ค้าขาย พนันเสี่ยงดวง
รกแมว ปิดทองมหาลาภ บรรจุเงินก้นบาตรพระ โชคลาภ ค้าขาย พนันเสี่ยงดวง
ลูกกรอกแมว พร้อมรก ปิดทองมหามงคล มหาโชคลาภ   เสริมดวง  ค้าขาย  การพนันเสี่ยงดวง
ลูกกรอกแมว พร้อมรก ปิดทองมหามงคล มหาโชคลาภ เสริมดวง ค้าขาย การพนันเสี่ยงดวง
สี่หูห้าตา เฝ้าทรัพย์ รุ่น แช่น้ำมันมนต์ ครูบาศรีวิไชย ปี 58 วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อ ลี้ จ ลำพูน
สี่หูห้าตา เฝ้าทรัพย์ รุ่น แช่น้ำมันมนต์ ครูบาศรีวิไชย ปี 58 วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อ ลี้ จ ลำพูน
พระสมเด็จฟ้าหลั่ง รุ่นแรก ปี พ.ศ. 2541 ครูบาอิน วัดฟ้าหลั่ง
พระสมเด็จฟ้าหลั่ง รุ่นแรก ปี พ.ศ. 2541 ครูบาอิน วัดฟ้าหลั่ง

Page: 1 2 3 4 5 6