E-mail:
Password:
[ สมัครสมาชิกใหม่ ]

Gallery รวมภาพ
สินค้ามาใหม่
กุมารทอง - รักยม
เครื่องรางมหาเสน่ห์
เครื่องราง-ค้าขาย โชคลาภ เงินทอง
หนุมาน-เครื่องรางอื่นๆ
เทพ เทวดา พรหม
แหวนโชคลาภ
พระเครื่อง
สินค้าทั่วไป
หมายเลขพัสดุ ที่จัดส่งให้ลูกค้า
บทความ กุมารทอง รักยม
เกร็ด

รับข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าใหม่ๆ
โปรดใส่อีเมล์ของท่านOnline: 5 user


ตรวจสอบสถานะ EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน 

 

 

 

   

 

 

  

Share


ชื่อสินค้า :
รายละเอียด :

นาคบาศงูกินหาง หลวงพ่อเสน่ห์ วัดเชียงขาง� จ เชียงใหม่

เนื้อผงว่าน ที่มีคุณวิเศษ ทางด้านโชคลาภ กวักเงินเรียกทอง และเมตตามหานิยม มหาเสน่ห์

ต่าง ๆ ผสมอยู่ ผงพุทธคุณ 108 ปิดทองคำเปลวแท้ ชุบด้วยน้ำเทียนมนต์ ไว้ใช้กินเงินกินทอง

กินโชคกินลาภให้ แก่ผู้ครอบครอง� และสำหรับผู้ชอบเสี่ยงโชค� รวมถึงการค้าขาย เมตตา

มหาเสน่ห์ เสริมดวง ทำน้ำมนต์แก้คุณไสย


นาคบาศ หรือ บ่วงงู..บ่วงบาศนาคราช..งูกินหาง..กินบ่เสียง..แป้หมด หลายท้องทีจะเรียกกัน

ชาวบ้านทางเหนือ ชอบเรียก กินบ่เสียง คือมีกินไม่หมด ไม่มีอด และแป้ หมด คือชนะทุกสิง

ในเครืองราง เป็นศิริมงคล งูกินหาง ยิงกินยิงรัดแน่น พอชนกันก็คลายออก จะกินหมดไม่ได้

คือกินบ่เสียงหรือกินไม่หมดครับ ตามตํานานโบราณ ก็มีการพูดถึง ศรของอินทรชิต ทียิง

แผลงออกไปเป็น บ่วงงูรัดศัตรู และพรานบุญ ก็ ใช้บ่วงนาคบาศ จับ กินรี หรือ กินนร คือ

มโนห์รา ไปถวายพระสุธน โดยไปขอยืม จากพญานาคราช ทังทีเป็นของสําคัญใว้ต่อสู้กับ

พญาครุฑ แต่รักษาคําพูดทีเคยให้ใว้กับพรานบุญ จึงให้ยืม ตามตํานาน เชือ เป็นบ่วงเชือก ที

แข็งแรงทีสุด พญาครุฑกลัวบ่วงนาคบาศ เช่น กัน นาคทัวไปไม่มีมีแต่พญานาคราชเท่านัน

ชาวบ้านจึงได้นํามาสร้าง ปราบสิงชัว ร้าย และเป็นศิริมงคล เราจะเห็นตามภาพเขียนตาม

ผนังวัด และผ้ายันต์โบราณ คําอธิบายเพิมเติม :ต่างๆ ใช้ในพิธีต่างๆ ทํานํามนต์ เสริมดวง

ป้องกันภูติผี และคุณไสย์ต่างๆ เป็น เมตตามหานิยม แคล้วคลาดปลอดภัย ค้าขายดีไม่มีอด มี

เสน่ย์ต่อเพศตรงข้าม เด่น ด้านโชคลาภ เขาว่าเสริมดวงการพนันดีนักแล

คาถานาคบาศงูกินหางหลวงพ่อเสน่ห์ วัดเชียงขาง

คาถาบูชา
นะโม 3 จบ

กุกุประภา จิตตัง ปิยะมะมะ
พันธัง ปิยะมะมะ
มาระมาเร เมโส เงินทองไหลมา อาคัจฉาหิ
มาระมาเร มาโร ผู้คนไหลมา อาคัจฉาหิ
มานะมาเร มาโส ข้าวของไหลมา อาคัจฉาหิ
(7 จบ)

คาถานาคบาศงูกินหางทั่วไป

ใช้สำหรับการเสี่ยงดวง การพนัน ต่างๆ....
“โอม เอ หิ พญานาคะสุปัญญานัง สิทธิชะนาจิตตัง อุ มะอะ โชคลาภจงบังเกิด”

ใช้สำหรับค้าขาย เมตตามหาเสน่ห์ ..... “เอหิ พญานาคะสุปัญญานัง พุทโธภะคะวา พุทธังสิทธิ

ชะ นาจิตตัง ธัมมังสิทธิชะ นาจิตตัง สังฆังสิทธิชะ นาจิตตัง อิติปิโสภะคะวา พุทธมัดใจ โมเรียก

มา บ่วงทัพพะนาคา เยติ โอมประสิทธิเม

ใช้สำหรับสำหรับกันภูติกันภัย ..... “เอ หิ พญานาคสุปัณณานัง สิทธิชะนาจิตตัง อิติปิโส ภะคะ

วา พุทธังปิด ธัมมังปิด สังฆังปิด มะอุอะ”

นาคบ่วงบาศ ถือว่าเป็นของหายาก จัดว่าเป็นที่สุดของโชคลาภ กินเท่าไหร่ก็ไม่จักหมดไม่จัก

สิ้น ถ้าบูชาเคารพจักชุ่มเย็นเปรียบเสมือนมีนาคมาอยู่ด้วย

าคบาศ งูกินหาง ประวัติงูกินหาง� โชคลาภ� ค้าขาย มหาเสน่ห์ การพนัน เสี่ยงดวง คุ้มครอง
หลวงพ่อเสน่ห์� ผงว่าน� น้ำมนต์ คุณไสย คุณคน สิ่งร้าย สิ่งชั่วร้าย เสริมดวง 083-8244611�
www.kumarnthai.com

นาคบาศ งูกินหาง ประวัติงูกินหาง� โชคลาภ� ค้าขาย มหาเสน่ห์ การพนัน เสี่ยงดวง คุ้มครอง
หลวงพ่อเสน่ห์� ผงว่าน� น้ำมนต์ คุณไสย คุณคน สิ่งร้าย สิ่งชั่วร้าย เสริมดวง 083-8244611�
www.kumarnthai.com

นาคบาศ งูกินหาง ประวัติงูกินหาง� โชคลาภ� ค้าขาย มหาเสน่ห์ การพนัน เสี่ยงดวง คุ้มครอง
หลวงพ่อเสน่ห์� ผงว่าน� น้ำมนต์ คุณไสย คุณคน สิ่งร้าย สิ่งชั่วร้าย เสริมดวง 083-8244611�
www.kumarnthai.com

นาคบาศ งูกินหาง ประวัติงูกินหาง� โชคลาภ� ค้าขาย มหาเสน่ห์ การพนัน เสี่ยงดวง คุ้มครอง
หลวงพ่อเสน่ห์� ผงว่าน� น้ำมนต์ คุณไสย คุณคน สิ่งร้าย สิ่งชั่วร้าย เสริมดวง 083-8244611�
www.kumarnthai.com

นาคบาศ งูกินหาง ประวัติงูกินหาง� โชคลาภ� ค้าขาย มหาเสน่ห์ การพนัน เสี่ยงดวง คุ้มครอง
หลวงพ่อเสน่ห์� ผงว่าน� น้ำมนต์ คุณไสย คุณคน สิ่งร้าย สิ่งชั่วร้าย เสริมดวง 083-8244611�
www.kumarnthai.com

นาคบาศ งูกินหาง ประวัติงูกินหาง� โชคลาภ� ค้าขาย มหาเสน่ห์ การพนัน เสี่ยงดวง คุ้มครอง
หลวงพ่อเสน่ห์� ผงว่าน� น้ำมนต์ คุณไสย คุณคน สิ่งร้าย สิ่งชั่วร้าย เสริมดวง 083-8244611�
www.kumarnthai.com

www.kumarnthai.com

นาคบาศ งูกินหาง ประวัติงูกินหาง� โชคลาภ� ค้าขาย มหาเสน่ห์ การพนัน เสี่ยงดวง คุ้มครอง
หลวงพ่อเสน่ห์� ผงว่าน� น้ำมนต์ คุณไสย คุณคน สิ่งร้าย สิ่งชั่วร้าย เสริมดวง 083-8244611�
www.kumarnthai.com

นาคบาศ งูกินหาง ประวัติงูกินหาง� โชคลาภ� ค้าขาย มหาเสน่ห์ การพนัน เสี่ยงดวง คุ้มครอง
หลวงพ่อเสน่ห์� ผงว่าน� น้ำมนต์ คุณไสย คุณคน สิ่งร้าย สิ่งชั่วร้าย เสริมดวง 083-8244611�
www.kumarnthai.com

นาคบาศ งูกินหาง ประวัติงูกินหาง� โชคลาภ� ค้าขาย มหาเสน่ห์ การพนัน เสี่ยงดวง คุ้มครอง
หลวงพ่อเสน่ห์� ผงว่าน� น้ำมนต์ คุณไสย คุณคน สิ่งร้าย สิ่งชั่วร้าย เสริมดวง 083-8244611�
www.kumarnthai.com

นาคบาศ งูกินหาง ประวัติงูกินหาง� โชคลาภ� ค้าขาย มหาเสน่ห์ การพนัน เสี่ยงดวง คุ้มครอง
หลวงพ่อเสน่ห์� ผงว่าน� น้ำมนต์ คุณไสย คุณคน สิ่งร้าย สิ่งชั่วร้าย เสริมดวง 083-8244611�
www.kumarnthai.com
www.kumarnthai.com

นาคบาศ งูกินหาง ประวัติงูกินหาง� โชคลาภ� ค้าขาย มหาเสน่ห์ การพนัน เสี่ยงดวง คุ้มครอง
หลวงพ่อเสน่ห์� ผงว่าน� น้ำมนต์ คุณไสย คุณคน สิ่งร้าย สิ่งชั่วร้าย เสริมดวง 083-8244611�
www.kumarnthai.com

นาคบาศ งูกินหาง ประวัติงูกินหาง� โชคลาภ� ค้าขาย มหาเสน่ห์ การพนัน เสี่ยงดวง คุ้มครอง
หลวงพ่อเสน่ห์� ผงว่าน� น้ำมนต์ คุณไสย คุณคน สิ่งร้าย สิ่งชั่วร้าย เสริมดวง 083-8244611�
www.kumarnthai.com

นาคบาศ งูกินหาง ประวัติงูกินหาง� โชคลาภ� ค้าขาย มหาเสน่ห์ การพนัน เสี่ยงดวง คุ้มครอง
หลวงพ่อเสน่ห์� ผงว่าน� น้ำมนต์ คุณไสย คุณคน สิ่งร้าย สิ่งชั่วร้าย เสริมดวง 083-8244611�
www.kumarnthai.com

นาคบาศ งูกินหาง ประวัติงูกินหาง� โชคลาภ� ค้าขาย มหาเสน่ห์ การพนัน เสี่ยงดวง คุ้มครอง
หลวงพ่อเสน่ห์� ผงว่าน� น้ำมนต์ คุณไสย คุณคน สิ่งร้าย สิ่งชั่วร้าย เสริมดวง 083-8244611�
www.kumarnthai.com
www.kumarnthai.com

นาคบาศ งูกินหาง ประวัติงูกินหาง� โชคลาภ� ค้าขาย มหาเสน่ห์ การพนัน เสี่ยงดวง คุ้มครอง
หลวงพ่อเสน่ห์� ผงว่าน� น้ำมนต์ คุณไสย คุณคน สิ่งร้าย สิ่งชั่วร้าย เสริมดวง 083-8244611�
www.kumarnthai.com

นาคบาศ งูกินหาง ประวัติงูกินหาง� โชคลาภ� ค้าขาย มหาเสน่ห์ การพนัน เสี่ยงดวง คุ้มครอง
หลวงพ่อเสน่ห์� ผงว่าน� น้ำมนต์ คุณไสย คุณคน สิ่งร้าย สิ่งชั่วร้าย เสริมดวง 083-8244611�
www.kumarnthai.com

นาคบาศ งูกินหาง ประวัติงูกินหาง� โชคลาภ� ค้าขาย มหาเสน่ห์ การพนัน เสี่ยงดวง คุ้มครอง
หลวงพ่อเสน่ห์� ผงว่าน� น้ำมนต์ คุณไสย คุณคน สิ่งร้าย สิ่งชั่วร้าย เสริมดวง 083-8244611�
www.kumarnthai.com

นาคบาศ งูกินหาง ประวัติงูกินหาง� โชคลาภ� ค้าขาย มหาเสน่ห์ การพนัน เสี่ยงดวง คุ้มครอง
หลวงพ่อเสน่ห์� ผงว่าน� น้ำมนต์ คุณไสย คุณคน สิ่งร้าย สิ่งชั่วร้าย เสริมดวง 083-8244611�
www.kumarnthai.com
www.kumarnthai.com

นาคบาศ งูกินหาง ประวัติงูกินหาง� โชคลาภ� ค้าขาย มหาเสน่ห์ การพนัน เสี่ยงดวง คุ้มครอง
หลวงพ่อเสน่ห์� ผงว่าน� น้ำมนต์ คุณไสย คุณคน สิ่งร้าย สิ่งชั่วร้าย เสริมดวง 083-8244611�
www.kumarnthai.com

นาคบาศ งูกินหาง ประวัติงูกินหาง� โชคลาภ� ค้าขาย มหาเสน่ห์ การพนัน เสี่ยงดวง คุ้มครอง
หลวงพ่อเสน่ห์� ผงว่าน� น้ำมนต์ คุณไสย คุณคน สิ่งร้าย สิ่งชั่วร้าย เสริมดวง 083-8244611�
www.kumarnthai.com

นาคบาศ งูกินหาง ประวัติงูกินหาง� โชคลาภ� ค้าขาย มหาเสน่ห์ การพนัน เสี่ยงดวง คุ้มครอง
หลวงพ่อเสน่ห์� ผงว่าน� น้ำมนต์ คุณไสย คุณคน สิ่งร้าย สิ่งชั่วร้าย เสริมดวง 083-8244611�
www.kumarnthai.com

นาคบาศ งูกินหาง ประวัติงูกินหาง� โชคลาภ� ค้าขาย มหาเสน่ห์ การพนัน เสี่ยงดวง คุ้มครอง
หลวงพ่อเสน่ห์� ผงว่าน� น้ำมนต์ คุณไสย คุณคน สิ่งร้าย สิ่งชั่วร้าย เสริมดวง 083-8244611�
www.kumarnthai.com
www.kumarnthai.com

นาคบาศ งูกินหาง ประวัติงูกินหาง� โชคลาภ� ค้าขาย มหาเสน่ห์ การพนัน เสี่ยงดวง คุ้มครอง
หลวงพ่อเสน่ห์� ผงว่าน� น้ำมนต์ คุณไสย คุณคน สิ่งร้าย สิ่งชั่วร้าย เสริมดวง 083-8244611�
www.kumarnthai.com

นาคบาศ งูกินหาง ประวัติงูกินหาง� โชคลาภ� ค้าขาย มหาเสน่ห์ การพนัน เสี่ยงดวง คุ้มครอง
หลวงพ่อเสน่ห์� ผงว่าน� น้ำมนต์ คุณไสย คุณคน สิ่งร้าย สิ่งชั่วร้าย เสริมดวง 083-8244611�
www.kumarnthai.com

นาคบาศ งูกินหาง ประวัติงูกินหาง� โชคลาภ� ค้าขาย มหาเสน่ห์ การพนัน เสี่ยงดวง คุ้มครอง
หลวงพ่อเสน่ห์� ผงว่าน� น้ำมนต์ คุณไสย คุณคน สิ่งร้าย สิ่งชั่วร้าย เสริมดวง 083-8244611�
www.kumarnthai.com

นาคบาศ งูกินหาง ประวัติงูกินหาง� โชคลาภ� ค้าขาย มหาเสน่ห์ การพนัน เสี่ยงดวง คุ้มครอง
หลวงพ่อเสน่ห์� ผงว่าน� น้ำมนต์ คุณไสย คุณคน สิ่งร้าย สิ่งชั่วร้าย เสริมดวง 083-8244611�
www.kumarnthai.com
www.kumarnthai.com

นาคบาศ งูกินหาง ประวัติงูกินหาง� โชคลาภ� ค้าขาย มหาเสน่ห์ การพนัน เสี่ยงดวง คุ้มครอง
หลวงพ่อเสน่ห์� ผงว่าน� น้ำมนต์ คุณไสย คุณคน สิ่งร้าย สิ่งชั่วร้าย เสริมดวง 083-8244611�
www.kumarnthai.com

นาคบาศ งูกินหาง ประวัติงูกินหาง� โชคลาภ� ค้าขาย มหาเสน่ห์ การพนัน เสี่ยงดวง คุ้มครอง
หลวงพ่อเสน่ห์� ผงว่าน� น้ำมนต์ คุณไสย คุณคน สิ่งร้าย สิ่งชั่วร้าย เสริมดวง 083-8244611�
www.kumarnthai.com

นาคบาศ งูกินหาง ประวัติงูกินหาง� โชคลาภ� ค้าขาย มหาเสน่ห์ การพนัน เสี่ยงดวง คุ้มครอง
หลวงพ่อเสน่ห์� ผงว่าน� น้ำมนต์ คุณไสย คุณคน สิ่งร้าย สิ่งชั่วร้าย เสริมดวง 083-8244611�
www.kumarnthai.com

นาคบาศ งูกินหาง ประวัติงูกินหาง� โชคลาภ� ค้าขาย มหาเสน่ห์ การพนัน เสี่ยงดวง คุ้มครอง
หลวงพ่อเสน่ห์� ผงว่าน� น้ำมนต์ คุณไสย คุณคน สิ่งร้าย สิ่งชั่วร้าย เสริมดวง 083-8244611�
www.kumarnthai.comสั่งซื้อ :
เลือก สินค้า จำนวน
เครื่องรางโชคลาภ ค้าขาย มหาเสน่ห์ นาคบาศงูกินหาง หลวงพ่อเสน่ห์ วัดเชียงขาง จ เชียงใหม่ (1ชิ้น) ราคา฿700 ชิ้น

21-05-2018 Views: 12702

หมวดสินค้า: เครื่องราง-ค้าขาย โชคลาภ เงินทอง
Page: 1 2

พระธาตุข้าว(พระธาตข้าวบิณ) เม็ดใหญ่ พร้อมภาพ  ใบฝอย ครูบาชัยวงศา วัดพระพุทธบาท ห้วยต้ม จ ลำพูน
พระธาตุข้าว(พระธาตข้าวบิณ) เม็ดใหญ่ พร้อมภาพ ใบฝอย ครูบาชัยวงศา วัดพระพุทธบาท ห้วยต้ม จ ลำพูน
แร่เกาะล้านธาตุกายสิทธิ์ กันคุณไสย ภูติผีปีศาจโชคลาภ ค้าขาย อธิษฐานตามประสงค์
แร่เกาะล้านธาตุกายสิทธิ์ กันคุณไสย ภูติผีปีศาจโชคลาภ ค้าขาย อธิษฐานตามประสงค์
สร้อยประคำข้อมือหยกแท้ หยกน้ำผึ้ง
สร้อยประคำข้อมือหยกแท้ หยกน้ำผึ้ง
สร้อยประคำหยกแท้ หยกนพเก้า
สร้อยประคำหยกแท้ หยกนพเก้า
ประคำหยกแท้ หยกเขียวมรกต
ประคำหยกแท้ หยกเขียวมรกต
ประคำหยกแท้ หยกนพเก้า
ประคำหยกแท้ หยกนพเก้า
เหล็กไหล 7 สี เขาอึมครึม จ กาญจนบุรี
เหล็กไหล 7 สี เขาอึมครึม จ กาญจนบุรี
สี่หู ห้าตา วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อ ลี้ จ ลำพูน
สี่หู ห้าตา วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อ ลี้ จ ลำพูน
ตะกรุดกาสะท้อน กะไหล่เงิน ท้อนสิ่งไม่ดี โชคลาภ ครูบาน้อย วัดศรีดอนมูล จ เชียงใหม่
ตะกรุดกาสะท้อน กะไหล่เงิน ท้อนสิ่งไม่ดี โชคลาภ ครูบาน้อย วัดศรีดอนมูล จ เชียงใหม่
แหวนแก้วโป่งข่าม แก้วปวกทอง ปวกเขียว ปวกขาว จากต้นกำเนิด โป่งข่าม อ เถิน จ ลำปาง
แหวนแก้วโป่งข่าม แก้วปวกทอง ปวกเขียว ปวกขาว จากต้นกำเนิด โป่งข่าม อ เถิน จ ลำปาง
ตะกรุดกาสะท้อน กะไหล่ทอง  สะท้อนสิ่งไม่ดี โชคลาภ ครูบาน้อย วัดศรีดอนมูล จ เชียงใหม่
ตะกรุดกาสะท้อน กะไหล่ทอง สะท้อนสิ่งไม่ดี โชคลาภ ครูบาน้อย วัดศรีดอนมูล จ เชียงใหม่
พระอุปคุต จกบาตร ชุบทอง รุ่นดวงดีทวีโชค
พระอุปคุต จกบาตร ชุบทอง รุ่นดวงดีทวีโชค
พระอุปคุต จกบาตร ปัดทอง
พระอุปคุต จกบาตร ปัดทอง

Page: 1 2